หน่วยการเรียนรู้รายวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 330) 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 192) 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 184) 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 203) 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 178) 16 ธ.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 228) 16 ธ.ค. 59