รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.อดิศร ชูฤกษ์ (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น :
อีเมล์ : jadee330@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7
ตำแหน่ง : สารวัตร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 109 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม อาคารตำรวจภูธรภาค 7 (ชั้น 4)

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2560,09:40 น.   หมายเลขไอพี : 118.175.173.227


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล