ผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2016
ปรับปรุง 18/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 271663
Page Views 359775
ครูพิเศษ

น.ส.อิสรนันท์ ศิโรรัตนพาณิชย์
ผช.ฝ่ายวิชาการ

นางนวพร พันตาวงษ์
ครูการเงินและบัญชี

นางกัญญาวีณ์ ปุ่นอุดม
ครูธุรการ

นางบุญนำ นิลสาลิกา
ครูธุรการ

นางลดาวัลย์ เหมือนจันทร์เชย
ครูทะเบียนและวัดผล

นางสุรางค์ ท้วมทอง
ครูธุรการ

น.ส.รชฎ สีผาง
ครูธุรการ

นายภูริทัต จิตรวีรภัทร
ครูดูแลระบบ

นางกาญจนา อยู่สงค์
ครูการงานอาชีพฯ

น.ส.ดารารัตน์ จิตต์อำนวยศักดา
ครูคอมพิวเตอร์

นายพงษ์ศิลา โตสาคร
ครูศิลปะ

นายณัฐวุฒิ พรรณกมล
ครูดนตรีไทย

นายอิสรภาพ ไชยอำมาตร
ครูดนตรีไทย

นายธนกร เอี่ยมจุ้ย
ครูพลศึกษา

นายนิรุตต์ โสสองชั้น
ครูพลศึกษา

นายถาวร ไกรลำ
ครูพลศึกษา

นายวิทยา กัววงศ์
ครูนาฎศิลป์

น.ส.เจนจิรา อุโอ
ครูธุรการ

นายนฤเบศร์ แก้วกันจร
ครูคอมพิวเตอร์

นายฟาริส เจ๊ะอารน
ครูเกาหลี

นางกัญญ์ภัทร คืนตัก
ครูคณิตศาสตร์