ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/63
30 ต.ค. 63 ระดับมัธยม ทัศนศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก
18 ต.ค. 63 ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันจากไปของคุณปู่สกล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
14 ต.ค. 63 ทำบุญโรงเรียน ฝั่งมัธยม
12 ต.ค. 63 ทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
09 ต.ค. 63 ป.4-6 ทัศนศึกษา จ.ราชบุรี
06 ต.ค. 63 เข้าค่ายธรรมะระดับอนุบาล ณ โรงเรียนสกลวิทยา
02 ต.ค. 63 ป.1-3 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง