ผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2016
ปรับปรุง 18/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 271664
Page Views 359776
ครูระดับประถมศึกษา

ครูสุนันท์ สูญสิ้นภัย
ครูประจำชั้น ป.4

ครูสุชาดา สุขเกษม
ครูประจำชั้น ป.1

ครูสิริพิมพ์ พุ่มไสว
ครูประจำชั้น ป.1

ครูกาญจนา ม่วงน้ำเงิน
ครูประจำชั้น ป.1

ครูศรีอรุณ นฤขัตรพิชัย
ครูประจำชั้น ป.2

ครูพิมเพ็ญ กันชูผล
ครูประจำชั้น ป.2

ครูฉลวย บุญรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2

ครูสุธิดา นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.3

ครูศุภกัญญา กล่ำประชา
ครูประจำชั้น ป.3

ครูธีรยุทธ นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.3

ครูปุญญิสา หลวงภักดี
ครูประจำชั้น ป.3

ครูนัยนา สิริมงคล
ครูประจำชั้น ป.4

ครูนภาลัย ศรีพิมพ์
ครูประจำชั้น ป.4

ครูอดิศักดิ์ ฉันทวิเศษกุล
ครูประจำชั้น ป.5

ครูจิดาภา กาญจนลักษณ์
ครูประจำชั้น ป.5

ครูเสาวรส สุพจนา
ครูประจำชั้น ป.5

ครูสายชล สิกขา
ครูประจำชั้น ป.6

ครูธงชัย ชนะเลิศ
ครูประจำชั้น ป.6

ครูสมวลี สุธรรมพิทักษ์
ครูประจำชั้น ป.6