ผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2016
ปรับปรุง 18/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 271659
Page Views 359771
ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับมัธยม ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 35 รูป / ดู 30 ครั้ง )
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 39 ครั้ง )
กิจกรรมวันสงกรานต์
( จำนวน 28 รูป / ดู 71 ครั้ง )
กิจกรรมวันสายสัมพันธ์วันของลูก
( จำนวน 19 รูป / ดู 179 ครั้ง )
โครงการปัจฉิมปันนํ้าใจ สร้างรอยยิ้ม รุ่น 2
( จำนวน 45 รูป / ดู 186 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นเนลอ้อมน้อย
( จำนวน 29 รูป / ดู 230 ครั้ง )
กิจกรรมครูศิษย์รวมใจเทิดพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นบรูพาจารย์แห่งแผ่นดิน
( จำนวน 45 รูป / ดู 304 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายกำแพงแสน
( จำนวน 19 รูป / ดู 266 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง (ป.2-ป.3)
( จำนวน 82 รูป / ดู 495 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
( จำนวน 79 รูป / ดู 964 ครั้ง )
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9
( จำนวน 40 รูป / ดู 308 ครั้ง )
พิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ
( จำนวน 16 รูป / ดู 160 ครั้ง )