ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่องการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน (อ่าน 15) 29 มิ.ย. 65
รายงาน SAR โรงเรียนสกลวิทยา ปี 64 (อ่าน 418) 29 มิ.ย. 65
ประกาศหยุดเรียน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 (อ่าน 836) 24 ม.ค. 65
18 ม.ค. 2565 ศน.รัตนา ศิริชยานันท์ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 961) 20 ม.ค. 65
รายงาน SAR โรงเรียนสกลวิทยาระดับขั้นพื้นฐาน ปี 63 (อ่าน 791) 18 มิ.ย. 64
รายงาน SAR โรงเรียนสกลวิทยาระดับปฐมวัย ปี 63 (อ่าน 777) 18 มิ.ย. 64
ประกาศ! เรื่อง การจัดเจ้าหน้าที่รับสมัครและสอบเข้านักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2537) 06 ก.พ. 64
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา "เลี้ยงลูกเชิงบวกอย่างไร ให้ฉลาด&ประสบความสำเร็จ" (อ่าน 2096) 03 ต.ค. 61
เด็กเก่งของเรา สอบ o-net คณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม (อ่าน 3152) 29 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2 (อ่าน 2658) 15 มี.ค. 60
กำหนดการงานวันสายสัมพันธ์วันของลูก ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3376) 14 มี.ค. 60
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (อ่าน 2591) 02 ธ.ค. 59
ตารางสอบกลางภาคระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2296) 22 ก.ค. 59
สังคมออนไลน์ (อ่าน 2585) 10 มิ.ย. 59
admissions 2559 (อ่าน 1713) 07 มิ.ย. 59