ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการงานวันสายสัมพันธ์วันของลูก ปีการศึกษา 2559
กำหนดการ
งานวันสายสัมพันธ์วันของลูก ปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร หอประชุมชั้น 3
เวลา 07.30 น.     ลงทะเบียน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
เวลา 08.00 น.     แขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมกันที่หอประชุมชั้น 3
เวลา 08.09 น.     ประธานในพิธีเดินทางมาถึง (ผู้ร่วมพิธีทุกคนยืนตรง บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ประธานจุดเทียน - ธูป บูชาพระรัตนตรัย (ผู้ร่วมพิธีทุกคนยืนตรง)
- ประธานเปิดกรวยดอกไม้ และวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
- ประธานกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล
  (หลังประธานกล่าวจบ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา 08.25 น.     ประธานขึ้นนั่งแท่นมอบประกาศนียบัตร
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยมศึกษา กล่าวรายงานต่อท่านประธาน
เวลา 08.30 น.     พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูที่มีผลงานดีเด่น
- มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และพิธีมอบประกาศนียบัตร
- มอบโล่เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุด
- มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
เวลา 09.50 น.     ประธานให้โอวาท
(หลังประธานกล่าวจบ บรรเลงเพลงมาร์ชสกลฯ 2 รอบ ผู้ร่วมพิธีทุกคนยืนตรง)
เวลา 10.00 น.     การขับร้องเพลงของบัณฑิตน้อย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
(เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม เพลงอนุบาลรำลึก เพลงสกลรำลึก และมาร์ชสกล)
เวลา 10.20 น.     พิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ผู้ร่วมพิธีทุกคนยืนตรง) ประธานกล่าวคำแสดงความอาลัย
(หลังประธานกล่าวจบ ผู้ร่วมพิธีทุกคนร่วมกันร่้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)

หมายเหตุ : - ขอความกรุณาผู้ปกครอง และผู้ร่วมงาน แต่งกายให้เหมาะสมแก่การถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 - มีรถรับ - ส่งจากฝ่ายประถมไปฝ่ายมัธยม

โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 3184 ครั้ง