ผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2016
ปรับปรุง 07/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 253418
Page Views 333774
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูวไลลักษณ์ เลี้ยงรักษา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ ครู
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ครู
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล